Akcjonariusze T-Bulla zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze T-Bulla zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 25 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć całość zysku netto w kwocie 5 107 536,36 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2017, na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

(ISBnews)