"Kluczowymi elementami pakietu są oszczędności kosztów w 2009 roku na poziomie około 170 mln zł oraz zawieszenie lub zaniechanie wydatków inwestycyjnych, jakie miały być poniesione w 2009 roku, na kwotę około 220 mln zł, co w efekcie powinno doprowadzić do polepszenia przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Grupy Lotos SA o około 390 mln zł" - podała spółka w środę w komunikacie.

Spółka podjęła decyzję o oszczędnościach, uwzględniając niestabilne otoczenie makroekonomiczne, na które wpływ ma światowy kryzys gospodarczy.

"Podstawowym celem działań wchodzących w skład pakietu jest zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy Lotos SA i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności spółki w 2009 roku" - podano w komunikacie.

Zarząd spółki w związku z niepewną sytuacją rynkową oraz ograniczonymi możliwościami pozyskania finansowania zdecydował o zawieszeniu realizacji projektów inwestycyjnych zakładanych w strategii spółki na lata 2006-2012 o łącznej wartości ok. 2,1 mld zł.

Jak zapewnia spółka, ograniczenia te nie dotyczą realizowanych obecnie kluczowych projektów inwestycyjnych: Programu 10+, zagospodarowania złoża Yme na szelfie norweskim oraz planowanych nakładów na zagospodarowanie złóż B8 i B23 na Morzu Bałtyckim w ramach programu rozwojowego spółki Petrobaltiku.

"Wskazane ograniczenia oznaczają redukcję łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Lotos SA pozostałych do realizacji na lata 2009-2012 o ponad 25 proc., a z uwzględnieniem podjętych zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Programu 10+ i zagospodarowania złoża Yme prawie 40 proc. Zostaną one osiągnięte poprzez odłożenie w czasie realizacji poszczególnych projektów" - napisano w komunikacie.