"Rozumiejąc aktualną sytuację spółki oraz podjęte przez zarząd działania związane z wdrażaniem pakietu antykryzysowego rada pracowników oraz wszystkie organizacje związkowe działające w Grupie Lotos zawarły z zarządem porozumienie dotyczące zamrożenia płac" - napisano w komunikacie Lotosu.

Podjęcie pierwszych rozmów dotyczących wynagrodzeń będzie możliwe dopiero po ocenie wyników za pierwsze półrocze 2009 roku - dodano.