Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - LC Corp Invest XX spółka z o.o., spółka zależna LC Corp, zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Arkop na generalne wykonawstwo budynków mieszkalno-biurowych we Wrocławiu za kwotę ok. 101,5 mln zł netto, podała spółka.
Umowę na generalne wykonawstwo zadania pn. "Budowa budynków mieszkalno – usługowo – biurowych oznaczonych jako A i B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kamiennej 145-145a we Wrocławiu" zawarto na poniższych warunkach:
"1. Wynagrodzenie: w kwocie ryczałtowej 101 541 460 zł netto z możliwością jego waloryzacji począwszy od I kwartału 2019 r., w oparciu o wskaźniki kwartalne podane w publikacji pod nazwą „Wskaźniki Ruchu Cen Obiektów i Robót Budowlanych" wydanej przez ORGBUD-SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Serwis Informacji Cenowych Budownictwa.
2. Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, które nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
3. Termin zakończenia robót : 31.01.2021 r. (...)" - czytamy w komunikacie.
LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)