- Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi audyt aktywów Prairie Mining i w lipcu chciałaby podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przejęcia całości lub ich części - poinformował PAP Biznes Daniel Ozon, prezes JSW. Po wynikach za I półrocze spółka mogłaby wyjść na rynek amerykański z emisją obligacji.

- Grupa CCC zakłada, że w 2018 roku jej sprzedaż LFL wzrośnie o kilka procent, a w samej Polsce będzie płaska rdr - poinformował PAP Biznes Marcin Czyczerski, wiceprezes CCC. Spółka jest zaskoczona negatywną reakcją rynku na wyniki sprzedaży maja, jest zadowolona z osiąganych marż.

- Walne Zgromadzenie Polic zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2017 rok łącznie 39,75 mln zł, czyli 0,53 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- AmRest wchodzi z marką Starbucks na rynek serbski, pierwsza kawiarnia zostanie otwarta w Belgradzie - poinformował AmRest w komunikacie prasowym.

- Lux Med ogłosił przymusowy wykup 508.968 akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, stanowiących 6,88 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, po 2,59 zł za papier - wynika z ogłoszenia w prasie.

- PGNiG prowadzi sondażowe rozmowy z amerykańskimi firmami ws. ewentualnych inwestycji w terminale gazu skroplonego w USA - poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

- Prime Car Management zmienia politykę dywidendową, chce z zysków za lata 2018-20 wypłacać 1-2 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Za 2017 rok zarząd PCM rekomenduje wypłatę 11,9 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję, ale pod warunkiem istnienia na koniec III kw. marginesu bezpieczeństwa wskaźnika zadłużenia fin. na poziomie 0,2.

- Wydatki inwestycyjne Sanok Rubber Company w 2018 roku planowane są na poziomie ok. 100 mln zł - poinformował Piotr Szamburski, prezes spółki. Jego zdaniem, w wynikach spółki za II kwartał 2018 r. widoczny będzie pozytywny efekt kursowy, natomiast spółce w dalszym ciągu może ciążyć wzrost cen surowców.

- Vistula Group miała w maju 2018 roku około 67,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o ok. 7,8 proc. - podała grupa w komunikacie.

- Akcjonariusz Megaronu Piotr Sikora chce, by spółka wypłaciła 2,57 mln zł dywidendy z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za lata 2011 i 2012.

- Zarząd APN Promise rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2017 roku na dywidendę trafiło 1,96 mln zł, co daje 0,23 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd Soho Development podjął wstępną decyzję o ogłoszeniu kolejnego skupu akcji własnych i planuje skupić 7.957.000 akcji, po 3,27 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Fentus 91. GmbH, spółka celowa ASM Group i Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zawarła umowę kupna 91,6 proc. udziałów w niemieckiej spółce Vertikom - podała ASM Group w komunikacie. Wartość przedsiębiorstwa została ustalona na 22,18 mln euro.

- Firma telemedyczna Infoscan planuje przejście na główny rynek GPW, 28 czerwca decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze na WZ - podała spółka w komunikacie prasowym. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Infoscan przewiduje, że do debiutu na głównym rynku dojdzie w I kwartale 2019 roku.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================