Read Gene zajmuje się  komercjalizacją metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych. Spółka jest podmiotem posiadającym wyłączne prawo do komercyjnego wykorzystania poza Polską własności intelektualnej wypracowanej i należącej do MCND przy Pomorskiej Akademii Medycznej.

Główne obszary działalności spółki to:  badania kliniczne, testy genetyczne, chemoprewencja,  repozycjonowanie leków, linie produktowe pokrywające ciąg łączący diagnostykę, prewencję i terapię.

Spółka wyemitowała akcje serii E, z ceną emisyjną 2,70. Ostatecznie 1.493.713 akcji kupiło 57 inwestorów. Z emisji pozyskano ponad 4,033 mln zł.

Read Gene zamierza przeznaczyć te środki na pozyskiwanie dalszych zleceń na m.in. realizacje badań klinicznych, promocję serwisu sprzedaży testów genetycznych;
budowę ośrodka badawczo-rozwojowego wraz z przychodnią genetyczną, który umożliwi zwiększenie marży na oferowanych produktach i usługach oraz umożliwi rozpoczęcie własnych projektów badawczo - rozwojowych. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na I-II kwartał 2009 r. – obecnie spółka posiada już pozwolenie na budowę oraz ostateczną wersję projektu budowlanego.