„Horyzont Europa” ma opierać się na osiągnięciach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”) i zagwarantować utrzymanie przez UE czołowej pozycji na świecie w tej dziedzinie.

"Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy. Dzięki finansowaniu z UE zespoły z różnych krajów, zajmujące się różnymi dyscyplinami naukowymi, mogły współpracować i dokonywać nieprawdopodobnych odkryć, plasując Europę na pozycji światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Program +Horyzont Europa+ będzie bazować na tym sukcesie" - powiedział w czwartek wiceszef KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen.

KE zaproponowała też utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji, "aby zmodernizować finansowanie przełomowych innowacji w Europie". Ma się ona zajmować przenoszeniem najbardziej przełomowych technologii z laboratoriów do zastosowań rynkowych, a także oferować pomoc najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwom w rozwijaniu pomysłów.

Reklama

Proponowany budżet w wysokości 100 mld euro na lata 2021–2027 obejmuje kwotę w wysokości 97,6 mld euro na „Horyzont Europa” (z czego 3,5 mld euro zostanie przydzielone w ramach Funduszu InvestEU) oraz 2,4 mld euro na program badawczo-szkoleniowy Euratom.

Program Euratom, w ramach którego finansowane są badania naukowe i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ma być w większym stopniu skoncentrowany na zastosowaniach niezwiązanych z energią, takich jak opieka zdrowotna i sprzęt medyczny.

2 maja KE przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,279 biliona euro. Przewiduje on cięcia w unijnej polityce spójności w wysokości około 7 proc., a we Wspólnej Polityce Rolnej w wysokości około 5 proc. Cięcia te znacznie różnią się w odniesieniu do poszczególnych krajów.

Z Brukseli Łukasz Osiński

>>> Czytaj także: Ze smogiem chcemy poradzić sobie w ciągu 5-10 lat. Program pochłonie 130 mld zł