PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji obligacji dla inwestorów indywid.Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii E obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka.

"Ostateczne warunki emisji obligacji serii E zostały przekazane przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną opublikowane przez spółkę 13 czerwca 2018 roku, w formie raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie.

Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu. Kolejne serie obligacji oferowane są w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Serie A, B i C obligacji wyemitowanych w ramach Programu notowane są na tym rynku, przypomniano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)