"Coraz więcej umów, w drodze przetargów, trafia do polskich firm" - powiedział Adamczyk. "Jeszcze w marcu 2017 roku wartość tych umów, realizowanych przez rodzimych wykonawców, wynosiła 50 proc." - dodał minister.

"Już w marcu 2018 roku polskie firmy odpowiadały za 54 proc. wartości zawartych umów, a mam nadzieję, że do końca 2018 roku ta liczba jeszcze wzrośnie" - powiedział Adamczyk.

Jak przypomniał, "realizowany jest Krajowy Program Kolejowy na kwotę 67 mld złotych". "W kwietniu 2018 roku w realizacji było już 42,3 mld zł, a rok wcześniej to było 19,7 mld zł".

Jak dodał, zakończono już inwestycje na 5,6 mld zł, a planowane są jeszcze prace za 11,6 mld zł. "W toku są przetargi na 6,9 mld zł" - podał minister.

Jak przypomniał Adamczyk, "gdy objęliśmy urząd, wykonawcy pytali nas, co będą robili, bo nie ma zamówień". "Objęliśmy puste teczki, przetargi z pustymi teczkami wewnątrz, co nie pozwalało zamknąć przetargów" - powiedział. "Na jednym z pierwszych spotkań deklarowaliśmy, że na tyle uporządkujemy sprawy, że wykonawcy będą mogli planować prace na kolejne lata" - powiedział.

Krajowy Program Kolejowy (KPK) zakłada wykonanie inwestycji kolejowych na kwotę ponad 66 mld zł, składa się z ponad 220 projektów zakładających modernizację 9 tys. km torów. Środki finansowe (blisko 65 mld zł) mają zostać wykorzystane do 2023 roku.

Efektami modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski