Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 41,18 mln zł wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 986,43 mln zł wobec 815,14 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. roku obrotowego grupa miała 13,34 mln zł zysku wobec 11,27 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1620,34 mln zł wobec 1161,62 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. r. obr. spółka miała 4,59 mln zł zysku netto wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rok obrotowy dla AB SA rozpoczął się 1 lipca 2008 i zakończy się 30 czerwca 2009. Rok obrotowy zależnych spółek czeskich zależnych rozpoczął się 1 stycznia 2009 i zakończy się 30 czerwca 2009. Różnica ta w żaden sposób nie obniża wartości sprawozdania skonsolidowanego – wszystkie sprawozdania jednostkowe, będące podstawą jego sporządzenia przygotowane zostały na ten sam dzień bilansowy i obejmuj analogiczny okres czasowy" - głosi raport.