"Ze względu na kryzys na rynku walutowym, niestabilność złotówki, negatywne zmiany na giełdach światowych, a w szczególności GPW, spółki Action, Vobis oraz PC Factory podjęły jednomyślną decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad potencjalną konsolidacją" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono w nim, że porozumienie z 28 listopada 2008 roku zostało zawarte w okresie ponadprzeciętnej destabilizacji rynku.

"Spowodowała ona znaczne trudności w określeniu wycen przedsiębiorstw i, co za tym idzie, ustalenia parytetów. Spółki deklarują chęć dalszej współpracy handlowej i pracują nad umową partnerską, gwarantującą zacieśnienie kooperacji przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

W r.obr. 2007/2008 roku grupa Action miała 33,79 mln zł zysku netto przypisanego jednostce dominującej wobec 22,02 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2.343,37 mln zł wobec 1.797,52 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2007/2008 r. spółka miała 39,72 mln zł zysku netto wobec 22,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 2.212,97 mln zł wobec 1.721,40 mln zł.

Action zapowiedział, że wyrówna rok obrotowy z finansowym od początku 2010 r., w związku z tym jego najbliższy rok finansowy będzie miał 17 miesięcy.