W strukturze sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2008 roku 40% stanowiły przychody ze sprzedaży marki Textilmarket, 38% - Top Secret, 16% - Troll, a 6% pozostałych.

W styczniu wolumen marży brutto (przychody netto ze sprzedaży towarów pomniejszone o wartość sprzedanych towarów) spółki wzrósł o 3% r/r do 8,6 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Redan miała 6,00 mln zł zysku wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 300,99 mln zł wobec 259,18 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 3,65 mln zł zysku netto wobec 11,71 mln zł straty rok wcześniej.