Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał na walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 3 553 tys. zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.
(ISBnews)