Jak poinformowała rzeczniczka AMW Małgorzata Golińska, licytacja ma odbyć się 23 kwietnia. Potencjalnemu nabywcy nieruchomości wraz z 55-hektarową działką przysługiwać będzie 50-proc. bonifikata od wylicytowanej kwoty, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Pieniądze ze sprzedaży powojskowej nieruchomości AMW przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Cytadeli będą mogły przystąpić osoby, które do 17 kwietnia wpłacą wadium w wysokości 32 mln zł.

Twierdza Modlin, położona 36 km na północny wschód od Warszawy, to dawny kompleks fortyfikacyjny z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem umocnień i zabudowań. Wzniesione przez Napoleona i rozbudowywane przez władze carskie fortyfikacje należą do największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.

Wystawione na sprzedaż obiekty podlegają ochronie konserwatorskiej. Jeżeli znajdzie się nabywca cytadeli, będzie musiał dbać o zabytkowe budynki i zieleń. Teren wokół cytadeli i część budynków muszą pozostać ogólnodostępne.