Te kraje to: Francja, Irlandia, Łotwa, Grecja, Hiszpania i Malta.

Środowa decyzja nie jest ostateczna - tę KE zapowiada na marzec. Ze względów proceduralnych KE musi bowiem wcześniej otrzymać opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i dopiero wówczas przedstawi Radzie Ekofin (ministrom finansów "27") oficjalną propozycję. Wtedy Rada zdecyduje kwalifikowaną większością głosów o przyjęciu tzw. rekomendacji.