Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat, według stanu na koniec kwietnia (w mln EUR):

2018 4 669
2019 7 044
2020 6 987
2021 8 363
2022 5 815

(PAP Biznes)