BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 3,1% więcej r: r kredytów konsumpcyjnych w V


Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Banki oraz SKOK-i udzieliły 630,6 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,185 mld zł w maju 2018 r. Stanowi to wzrost o 3,1% w ujęciu liczbowym i wzrost o 5,2% w ujęciu wartościowym w porównaniu do maja 2017 roku, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
"W pięciu pierwszych miesiącach 2018 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły kredytów we wszystkich przedziałach kwotowych. Najniższą dynamikę miały kredyty w przedziale 7 do 20 tys. zł, które odnotowały tylko dynamikę na poziomie (0,2%). Drugą pod względem wartości dodatnią dynamikę (8,3%) odnotowały kredyty niskokwotowe (w przedziale do 1 tys. zł.), a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (11,5%). Rosną więc głównie kredyty z najniższego i z najwyższego przedziału kwotowego" – powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.
W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły w okresie styczeń – maj 2018 r. kredytów konsumpcyjnych na kwotę o 7,9% wyższą niż w tym samym okresie 2017 r. Wzrost odnotowano prawie w każdym z sześciu przedziałów kwotowych – najwyższy wśród kredytów > 20 tys. zł (+10,9%) oraz na kwoty z przedziału do 1 tys. zł – (+8,1%).
"Widzimy wzrost zainteresowania kredytami niskokwotowymi. Podobną sytuację obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach. Po pięciu pierwszych miesiącach 2018 r. wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wyniosła 34,4 mld zł. Wydaje się, więc że wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w całym 2018 r. może przekroczyć 80 mld zł, pod warunkiem jednak, że nie wystąpią negatywne zdarzenia zarówno o charakterze globalnym, jak i lokalnym, które zmniejszyłyby apetyt banków na ryzyko, a gospodarstwa domowe zniechęciły do zaciągania kredytów konsumpcyjnych" - stwierdził także Rogowski.
"Co ważne, sprzedaży kredytów konsumpcyjnych nie towarzyszy praktycznie wzrost ryzyka kredytowego, pomimo zaciągania kredytów na coraz wyższe kwoty. Jakość portfela kredytowego od kilku lat utrzymuje się na bezpiecznym stosunkowo niskim poziomie szkodowości, co potwierdza miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący odczyt to 5,8%" - podsumował główny analityk BIK.
(ISBnews)