Przekazując Pellegriniemu przewodnictwo, Orban oznajmił, że najmocniejszym argumentem w Europie jest sukces. "Muszę powiedzieć, że jednym z największych sukcesów kontynentu europejskiego w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest kraj, który nazywa się Słowacja" - zaznaczył, wspominając m.in. o PKB na głowę mieszkańca, niskim bezrobociu i rozwoju. "Życzę panu premierowi, by prowadził nas z co najmniej takim powodzeniem, jak on sam i jego poprzednicy prowadzili Słowację w ostatnich latach" - oznajmił.

Podkreślił przy tym, że Europa Środkowa nie jest dziś tą samą, w której żyliśmy kilka lat temu. "Obecnie jest to region Europy osiągający największy sukces. Tu jest największy rozwój, największa dyscyplina finansowa, tu spada zadłużenie państwa, tu się daje pracę ludziom, tu stale spada i jest na niskim poziomie bezrobocie. I region ten ma ogromną zdolność do konkurowania, zarówno w UE, jak i na zewnątrz" - powiedział.

"Oczekujemy od prezydencji słowackiej, by zrodziły się wreszcie wielkie środkowoeuropejskie decyzje, które tę zmianę będą dobrze symbolizować, przede wszystkim w infrastrukturze transportowej, ale też w innych sferach" - powiedział.

Pellegrini wyraził uznanie dla Orbana za jego zaangażowanie nie tylko w V4, ale też na forum europejskim, podkreślając, że dzięki prezydencji węgierskiej głos Wyszehradu jest głośniejszy. Przyznał, że słowa krajów V4 nie zawsze podobały się partnerom z Europy Zachodniej. "Obiecuję: nadal nie będą się podobały" – zapowiedział. Podkreślił przy tym, że Grupa Wyszehradzka nigdy nie odwróciła się od kontynentu europejskiego.

Wśród wyzwań czekających Słowację jako przewodniczącą V4 wymienił nowy budżet europejski, rozmowy na temat agendy strategicznej wiosną przyszłego roku w Rumunii oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

"To będą testy, czy jesteśmy zdolni do komunikowania się z elektoratem, z obywatelami i czy potrafimy ich przekonać, że w Europie toczy się sensowna praca. Jednocześnie wspólnie będziemy pamiętać o 15. rocznicy wstąpienia V4 do UE i NATO" – oznajmił.

Poinformował, że program słowackiej prezydencji, zatwierdzony już przez rząd, zawiera trzy punkty: silna Europa jako klucz do dalszego rozwoju, bezpieczne otoczenie oraz inteligentne rozwiązania.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Rotacyjne przewodnictwo w Grupie trwa rok. Od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. przewodnictwo sprawują Węgry.