"W ramach zakończonej oferty przydzielono 4.647.192 nowych akcji UniCredit" - czytamy w komunikacie. Pozostałe 967.578.184 udziałów, na które nie złożono zapisów, obejmie Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. w przeciągu sześciu dni roboczych, na warunkach umowy o gwarancjach, która obowiązuje od 23 grudnia 2008 r.

Pod koniec stycznia bank informował, że otrzymał oferty jedynie na 0,48 proc. oferowanych akcji.

Zapisy na 972.225.376 akcji zwykłych UniCredit, oferowanych z prawem poboru w stosunku 4 akcje za każdych 55 posiadanych walorów, odbywały we Włoszech i w Niemczech od 5 do 23 stycznia 2009 r., a obrót prawami poboru na MTA odbywał się trwały w dniach 5-16 stycznia 2009 r. Natomiast w Polsce zapisy odbywały się w dniach 8-23 stycznia 2009 r., natomiast obrót prawami poboru na GPW od 8 do 16 stycznia.

W połowie grudnia UniCredit podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniesie w tym roku 4 mld euro wobec blisko 6 mld euro w ub. roku. Bank podtrzymał plan wzmocnienia kapitałowego, który ma doprowadzić do osiągnięcia wskaźnika Core Tier 1 na poziomie 6,7 proc. na koniec tego roku.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku bank miał 3,42 mld euro skonsolidowanego zysku netto wobec 5,33 mld euro zysku rok wcześniej.