"Dzięki naszej konserwatywnej polityce zarządzania ryzykiem, możemy nadal działać aktywnie na polskim rynku. Możemy cały czas pożyczać pieniądze naszym klientom i pożyczamy, zarówno klientom korporacyjnym jak i rodzinom" - powiedział dziennikarzom prezes zarządu Jan Krzysztof Bielecki.

Według wiceprezesa Luigi Lovaglio cały rynek kredytów (korporacyjnych i detalicznych) wzrośnie w tym roku o ok. 4%.

"Będziemy się starali wyprzedzić rynek jak zwykle, ale myślę że będzie to około 4%" - dodał Lovaglio.

Bielecki podkreślił, że jego zdaniem bank jest dobrze przygotowany na 2009 r. dzięki konserwatywnej polityce zarządzania ryzykiem, którą bank prowadził już w 2008 r., oraz dzięki silnej strukturze bilansu i kapitału.

Na koniec 2008 r. wartość kredytów udzielonych przez bank wynosiła 85,3 mld zł, z czego wartość kredytów detalicznych wzrosła do 26,9 mld zł (o 10,9% r/r), a korporacyjnych do 58,4 mld zł (wzrost o 17,8% r/r). Natomiast współczynnik kredytów nieregularnych wyniósł na koniec roku 5,5% (spadek o 2 pp r/r).

Sprzedaż samych kredytów hipotecznych na koniec 2008 r. sięgnęła 2,98 mld zł co oznaczało spadek o 46% licząc rok do roku. Bielecki zaznaczył, że 20% spośród wszystkich klientów posiadających kredyty hipoteczne w banku Pekao posiada jednocześnie ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy.

Depozyty dla przedsiębiorstw na koniec 2008 r. wzrosły do 48,6 mld zł (o 7,7% w ostatnim kw. 2008 r.), natomiast depozyty detaliczne wyniosły na koniec 2008 r. 43,2 mld zł (wzrost o 2,7% licząc kwartał do kwartału i o 12,35 licząc rok do roku).

Zatrudnienie banku na koniec zeszłego roku zmniejszyło się o 800 osób." Były to naturalne odejścia. Nie było zwolnień i nie mamy takich planów" - dodał Lovaglio.

Zarząd poinformował także, iż problem związany z instrumentami opcyjnymi w banku ma marginalne znaczenie. Bank ma 100 klientów z transakcjami opcyjnymi z czego 12 stanowi 60% ryzyka. "

"Są wśród nich firmy państwowe, giełdowe oraz inne kontrolowane przez spółki giełdowe. Mają one określony standing finansowy dlatego zachowujemy spokój i nie przewidujemy negatywnego wpływu opcji" - poinformował Lovaglio.

Zarząd poinformował również, że nie będzie rekomendował wzrostu nominalnej wartości dywidendy. Dalsza decyzja dotycząca wypłaty dywidendy, po analizie, ma zostać zarekomendowana przez zarząd w kwietniu 2009 r.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 3175,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2137,37 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 3345,84 mln zł zysku netto wobec 2006,60 mln zł zysku rok wcześniej.