Walne zgromadzenie LW Bogdanka zostało przerwane do 20 lipca


Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przerwie w obradach walnego zgromadzenia do 20 lipca br., wynika z uchwał podjętych na walnym.
"Zwyczajne walne zgromadzenia postanawia ogłosić przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia, po punkcie 4 porządku obrad, do dnia 20.07.2018 roku, do godz. 10, które kontynuowane będzie w siedzibie spółki" – czytamy w uchwale.
Porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje m.in. projekt uchwały o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.
LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)