Z danych przedstawionych przez UTK wynika, że średni wiek lokomotyw na koniec 2017 r. wyniósł 36,9 roku, a średni wiek taboru wagonowego to 30,3 roku.

"Dane z 2017 r. dotyczące taboru wskazują na potrzebę zmian. Przewoźnicy powinni pamiętać, że inwestycje taborowe to przedsięwzięcia długoterminowe, jednak przynoszą wymierne efekty. Racjonalna gospodarka taborem może przynieść znaczne oszczędności. Modernizacja lub zastąpienie starego taboru nowym na przykład zmniejsza ryzyko związane z wystąpieniem awarii" - powiedział, cytowany w komunikacie, Ignacy Góra, prezes UTK.

Według urzędu przewoźnicy powinni pamiętać, że stan taboru kolejowego ma bezpośredni wpływ na jakość wykonywania usług przewozowych, zarówno w kontekście punktualności, jak i bezpieczeństwa przewożonych towarów, a także postrzegania całej branży. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski