Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego na terenie całego kraju wzrosły o 1 917 mln ton do 60 496 mln ton według stanu na koniec 2017 r., podał Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).
"Prawie 3/4 zasobów (70,67%) to węgle energetyczne, ponad 1/4 (28,03%) to węgle koksujące, a inne typy węgli stanowią 1,3% wszystkich zasobów węgla. Zasoby złóż zagospodarowanych stanowią obecnie 37,19% zasobów bilansowych i wynoszą 22 497 mln t" - czytamy w raporcie pt. "Bilans złóż kopalin w Polsce".
W 2017 r. w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) udokumentowano jedno złoże węgla kamiennego - Rydułtowy 1.
"W ogólnym stanie bilansowych zasobów geologicznych złóż węgla kamiennego, w stosunku do 2016 r., nastąpił wzrost o 1 917 159 tys. t. Na saldo składają się przede wszystkim:
- przyrost zasobów spowodowany udokumentowaniem złoża Rydułtowy 1 w obrębie GZW (+1 158,57 mln t);
- przyrosty zasobów wynikające z zatwierdzenia dodatków do dokumentacji geologicznych dla czterech złóż (+1 030.06 mln t): Budryk (+373,65 mln t), Bytom III (+3,99 mln t), Ostrów (+397,93 mln t) oraz Zofiówka (+254,49 mln t);
- zmniejszenie zasobów wynikające z zatwierdzenia dodatków do dokumentacji geologicznych dla trzech złóż (-221,48 mln t): Jejkowice (-143,26 mln t), Rydułtowy (-2,21 mln t) oraz Rymer (-76,01 mln t);
- ubytek zasobów spowodowany wydobyciem i stratami" - czytamy dalej.
W 2017 r. zasoby bilansowe rozpoznane szczegółowo (w kategorii A, B, C1) wyniosły 27 389.08 mln t i stanowiły 45,28% łącznej sumy udokumentowanych zasobów bilansowych, zasoby w kategorii C2 - 51,63% (31 234.71 mln t), a w kategorii D - 3,09% (1 871.81 mln t). Zasoby przemysłowe kopalń, ustalone w projektach zagospodarowania złoża (pzz), wyniosły 3 200,87 mln t i były większe w stosunku do roku ubiegłego o 218,15 mln t, podano także.
"Wydobycie węgla kamiennego w 2017 r., według materiałów przekazanych do bilansu przez użytkowników złóż węgla kamiennego, wyniosło 56 824 tys. t. W stosunku do poprzedniego roku, wydobycie węgla kamiennego spadło o 9 660 tys. t (czyli o 14,53%)" - napisano także w opracowaniu.
(ISBnews)