Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2 158 807 500 zł, tj. 2,5 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863 523 000" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 12 września, a termin jej wypłaty - na 3 października 2018 roku.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU SA zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)