"Warszawska Giełda przystępuje do realizacji projektu, którego efektem będzie utworzenie rynku instrumentów dłużnych jako instrumentów finansowych emitowanych w sposób publiczny i wprowadzanych realnie do obiegu" - czytamy w komunikacie.

"Nowy rynek papierów dłużnych powinien ruszyć w połowie roku. Będzie to pierwszy w Polsce i w regionie Europy Środkowo- Wschodniej zorganizowany rynek obligacji korporacyjnych i obligacji samorządowych" - poinformował Marszałek. Wyjaśnił, że Komitet ds. Rozwoju Rynku Obligacji będzie ciałem doradczym przy tworzeniu nowego rynku. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w poniedziałek.

W skład Komitetu weszli: Henryka Bochniarz - prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Jacek Jonak - Jacek Jonak Kancelaria Radcy Prawnego, Stefan Kawalec - prezes Capital Strategy, Wojciech Kostrzewa - prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy ITI, Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich, Jacek Socha - partner w PricewaterhouseCoopers oraz przedstawiciele Zarządu GPW.

Jak wyjaśnił Marszałek, obligacje korporacyjne czy samorządowe to rodzaj papierów dłużnych. Ich nabywca udziela swego rodzaju pożyczki emitentowi. Ten ostatni zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy wraz z oprocentowaniem. W przeciwieństwie do akcji nabywcy obligacji nie stają się udziałowcami podmiotu, który emituje papiery.