Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts odnotowało 12,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2017/2018 (od 1 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018) wobec 11,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 18,17 mln euro wobec 15,61 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 26,21 mln euro wobec 21,26 mln euro rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,52 mln euro w I poł. r.fin. wobec 50,74 mln euro rok wcześniej.
"Na skutek bardzo dobrych warunków śniegowych oraz dwucyfrowego wzrostu wskaźnika odwiedzalności odnotowaliśmy niemal 30-proc. wzrost r/r skonsolidowanych przychodów grupy do 65,5 mln euro. Organicznemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży poszczególnych ośrodków towarzyszyły przychody czeskiego ośrodka Ještěd, którym zarządzamy od grudnia 2017 r. Znaczący wzrost przychodów grupy zawdzięczamy także wzrostowi sprzedaży w Szczyrku dzięki ubiegłorocznym inwestycjom, które znalazły odzwierciedlenie w rekordowym wzroście odwiedzalności w tym ośrodku" - napisał prezes Bohuš Hlavatý w liście do akcjonariuszy.
Prezes zapowiedział także dalsze inwestycje.
"Nasz capex w tym roku obejmuje niemal 40 mln euro, z czego 17 mln euro zostanie przeznaczone na II fazę modernizacji polskiego ośrodka w Szczyrku oraz ok. 15 mln euro - na ośrodki na Słowacji" - poinformował Hlavatý.
TMR podało też, że do końca roku finansowego spodziewa się uzyskać wzrost przychodów o 9,5% r/r, tj. do 105 mln euro, oraz wzrost EBITDA o 6,3% r/r do 33,5 mln euro.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.fin. wyniósł 13,58 mln euro wobec 12,44 mln euro zysku rok wcześniej.
Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.
(ISBnews)