"Każdy zarejestrowany bezrobotny, który stał się bezrobotnym z powodu utraty pracy dziś, czy w przeszłości, i jest kredytobiorcą na rzecz własnego mieszkania, będzie mógł liczyć na taką pomoc" - zaznaczył.

Ocenił, że "naczelną" zasadą przy tworzeniu projektu ustawy w tej sprawie będzie zapewnienie "roku spokoju" tym, którzy utraciwszy pracę i możliwość spłacania kredytu hipotecznego, stanęli wobec zagrożenia utraty mieszkania.

Premier zapowiedział, że pomoc w spłacie kredytu będzie zwrotna. Intencją rządu jest jednak taki sposób zwrotu tej pomocy, by odbywał się on po uzyskaniu przez kredytobiorcę zatrudnienia. "Będziemy chcieli tę płatność państwowej pomocy rozciągnąć na czas długi" - dodał.