W środę Chłoń-Domińczak spotkała się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zastąpiła premiera Donalda Tuska, który wcześniej zapowiadał udział w tym spotkaniu. Ostatecznie jednak nie przybył na nie, ponieważ uczestniczył w tym czasie w szczycie społecznym w Pałacu Prezydenckim.

Chłoń-Domińczak poinformowała, że Tusk spotka się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH w innym terminie.

Wykorzystanie aktywności osób po 50. roku życia jest główną ideą programu "Solidarność Pokoleń 50 plus". "Niestety, Polacy - nie licząc wyjątków, takich jak na przykład studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku - często uważają się za osoby stare bardzo wcześnie, nawet w wieku 50-60 lat" - ubolewała Chłoń-Domińczak. Tymczasem tacy ludzie, podkreśliła, "swą dojrzałością, wiedzą i doświadczeniem mogą bardzo wiele wnieść".

Pracodawcy nie doceniają często cennych cech, które posiadają osoby po 50. roku życia, jak doświadczenie, umiejętność radzenia sobie z problemem w nieprzewidzianych sytuacjach - powiedziała Chłoń-Domińczak. "Te zalety powinny być wykorzystywane. Starszy pracownik może być mentorem młodych osób, które dopiero rozpoczynają pracę" - oceniła.

Według niej, zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników po 50. roku życia mogłoby być realizowane poprzez zwolnienie pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby, którym brakuje nie więcej niż 5 lat do wieku emerytalnego, zmniejszenie do 14 liczby dni choroby, za które płaci pracodawca w przypadku pracowników po 50. roku życia.

Program został przyjęty przez rząd w październiku 2008 r., jego pełna nazwa brzmi: "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

Do tych działań należą m.in. promocja zatrudnienia pracowników po 50. roku życia, działania na rzecz poprawy ich kompetencji i kwalifikacji (np. poprzez zachęcanie do udziału w szkoleniach, kursach) oraz tworzenie zachęty dla pracodawców do zatrudniania i utrzymywania w zatrudnieniu osób starszych.

W Polsce działa ponad 200 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym ok. 30 w Warszawie. Założycielami i podmiotami prowadzącymi UTW są uczelnie, stowarzyszenia, instytucje upowszechniania edukacji i kultury (jak biblioteki, czy domy kultury) oraz centra kształcenia ustawicznego.