"Umowa nabycia udziałów umożliwia realizację znaczących inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Skupienie wytwarzania i dystrybucji ciepła w jednej strukturze pozwoli na efektywniejszą działalność na regionalnym rynku ciepłowniczym, zapewniając spółce partnera z dużym potencjałem inwestycyjnym, a Grupie Energa umożliwi wejście na rynek dystrybucji ciepła" - powiedział cytowany w komunikacie Mirosław Bieliński, prezes Energa.

Należące do gminy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. jest dostawcą ciepła dla 55-tysięcznego miasta. Energia cieplna, której spółka jest dystrybutorem, wytwarzana jest w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka.

Nabycie udziałów w OPEC to kolejny etap realizacji ogłoszonej jesienią ub. roku strategii, zakładającej m.in. rozwój sieci dystrybucyjnych oraz wejście w obszary dystrybucji nowych usług - ciepła i gazu. Jednym z celów strategicznych jest również rozbudowa elektrowni w Ostrołęce. Zgodnie z przyjętym planem, do 2015 roku zostanie wybudowany nowy blok o mocy 1000MW.

Grupa Energa chce zainwestować ok. 20 mld zł w latach 2009-2015. Dzięki inwestycjom zwiększy się m.in. moc energetyczna grupy do 3 tys. MW z ok. 1 tys. obecnie. Obecnie Energa posiada ok. 1000 MW mocy. Ok. 2/3 z nich to elektrownia w Ostrołęce i dwie małe elektrociepłownie, a 1/3 mocy pochodzi z elektrowni wodnych.

Energa jest jedną z czterech zintegrowanych grup energetycznych w Polsce. Według ostatnich planów ministerstwa skarbu, które nie zostały jeszcze sformalizowane poprzez zmianę strategii prywatyzacji energetyki, spółka zamiast debiutu na GPW ma zostać sprzedana w drodze rokowań inwestorowi branżowemu. Grupa Energa posiada ponad 2,7 mln klientów, głównie w północnej i środkowej części kraju. W jej skład wchodzi 47 spółek, w których zatrudnionych jest ponad 12,5 tys. osób.

Według wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Energa zarobiła netto w 2007 r. ok. 250 mln zł.