"Aby ograniczyć wpływ negatywnych zmian makroekonomicznych i osiągnąć zakładane cele biznesowe, zachodzi konieczność obniżenia kosztów działania banku" - napisano.

"Zarząd Banku postanowił rozpocząć negocjacje z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu ograniczenia zatrudnienia o nie więcej niż 580 pracowników (z 4.761 zatrudnionych)" - dodano.