Suedzucker Polska jest jednym z czterech producentów cukru obecnych w Polsce, działa na południu kraju, gdzie pozostałe spółki cukrownicze nie mają swoich zakładów. Postępowanie zostało wszczęte w ramach ustawy o przewadze kontraktowej.

"Ustawa ta pozwala interweniować UOKiK w sytuacji, gdy ktoś nie ma pozycji dominującej, ale jest bardzo duży w stosunku do swoich partnerów, czy partnera" - powiedział Niechciał.

"Nasza analiza kontraktów wykazała, że przedsiębiorca może wykorzystywać swoją przewagę negocjacyjną wobec dostawców buraka cukrowego. Wątpliwości Urzędu wzbudziły niejasne zasady ustalania ceny oraz zbyt długie terminy płatności" – dodał prezes UOKiK.

Reklama

UOKiK może nałożyć karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy, osiągniętego w roku poprzedzającym. Postępowanie może się również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski