"Tauron Polska Energia oraz Polski Fundusz Rozwoju uzyskały bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, która umożliwi zaangażowanie PFR w finansowanie budowy bloku w Jaworznie do kwoty 880 mln zł. Spełniony został tym samym jeden z warunków zawieszających przystąpienie PFR do dalszej realizacji inwestycji" - poinformowała we wtorek grupa Tauron.

Warta w sumie ponad 6 mld zł, realizowana przez grupę Tauron budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych inwestycji w kraju i największa inwestycja realizowana obecnie przez ten koncern. Budowa jest zaawansowana w ponad 70 procentach, a nowy blok ma zostać oddany do użytku w ostatnim kwartale przyszłego roku.

Koncentracja, na którą zgodził się UOKiK, będzie polegać na utworzeniu wspólnego podmiotu przez Tauron i dwa fundusze zarządzane przez PFR. Nowa firma będzie prowadziła działalność w oparciu o istniejącą spółkę – Nowe Jaworzno Grupa Tauron(NJGT), realizującą projekt budowy bloku w Jaworznie. W dniu jego oddania do eksploatacji udział kontrolowanych przez PFR funduszy w kapitale zakładowym NJGT powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Tauronu - powyżej 50 proc.

Przedstawiciele grupy Tauron przypominają, że zawarcie umów z funduszami wynika ze strategii grupy na lata 2016-2025, gdzie założono m.in. pozyskanie partnerów zewnętrznych do spółki NJGT. Umowę inwestycyjną i umowę wspólników z funduszami zarządzanymi przez PFR Tauron podpisał w marcu br. Ustalono w niej, że fundusze mają łącznie zainwestować w to przedsięwzięcie do 880 mln zł. Teraz, po pozytywnej decyzji UOKiK, umowa może wejść w życie.

Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk poinformował, że budowa nowego bloku w Jaworznie jest realizowana zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem, a jej zaawansowanie przekroczyło już 70 proc. Formuła realizacji inwestycji obejmuje podział projektu na kontrakt główny (kotłownia, maszynownia, obiekty instalacji odsiarczania spalin), realizowany przez konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa, oraz 12 tzw. gospodarek pomocniczych i towarzyszących.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno rocznie zużyje nawet ok. 2,8 mln ton węgla i wytworzy ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Specjaliści wyliczyli, że po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton dwutlenku węgla mniej. Blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytywania CO2 ze spalin. Sprawność wytwórcza nowego bloku przekroczy 45 proc. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Bożena Dymkowska