"Pomimo utrzymującej się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz łatwości znalezienia i utrzymania pracy, wskaźnik od początku roku nie wykazuje większych zmian" - napisano w komentarzu.

BIEC podaje, że do stagnacji wskaźnika w tym miesiącu przyczynił się przede wszystkim niewielki przyrost liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach w stosunku do dynamiki tego zjawiska w roku ubiegłym. (PAP Biznes)