BFG udzieli wsparcia BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria


Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Rafineria", podał Fundusz.
Wsparcie zostanie udzielone w formie "dotacji w kwocie 41 082 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją" - czytamy w komunikacie.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat 27 lipca 2018 r., podano również.
18 maja Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria) przez Bank BGŻ BNP Paribas.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.
(ISBnews)