W 2017 r. wskaźnik zatrudnienia imigrantów w wieku produkcyjnym urodzonych poza UE, ale zamieszkujących teren Wspólnoty, wynosił 63 proc. Dla porównania w przypadku rdzennych mieszkańców Unii wskaźnik ten sięgał 73 proc. Z kolei wśród imigrantów urodzonych w innym państwie unijnym stopa zatrudnienia przekraczała 75,4 proc. – podał Eurostat.

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat urodzonych poza UE odnotowano w Czechach. U naszych południowych sąsiadów na pięciu przybyszów spoza Bloku prawie 4 ma pracę (79,4 proc.). Kolejne państwa, w których cudzoziemcy urodzeni poza UE dość łatwo znajdują pracę to: Rumunia, gdzie wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wynosił 76,3 proc., Portugalia (74,5 proc.) i Polska. W naszym kraju 73 proc. imigrantów spoza Wspólnoty znalazło pracę. Najniższą stopę zatrudnienia w tej grupie pracowników odnotowano w Belgii (52 proc.).

W klasyfikacji przyciągania pracowników z innych państw Unii Europejskiej prym wiedzie Wielka Brytania. Na Wyspach wskaźnik zatrudnienia osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE wynosił w 2017 r. 83,6 proc. Tuż za plecami Zjednoczonego Królestwa znalazła się Portugalia (82,7 proc.), a następnie Szwecja (80,7 proc.) i Estonia (80,2 proc.). Polska z wynikiem 73,3 proc. plasuje się nieco poniżej średniej dla całej Unii.

Najwyższe wskaźniki zatrudnienia dla rodzimej populacji odnotowano w Szwecji (85,5 proc.), Niemczech (81,6 proc.) i Holandii (80,5 proc.).

Na drugim końcu rankingu plasuje się Grecja, w której odnotowano najniższe wskaźniki zatrudnienia dla ludności urodzonej w kraju pochodzenia (58,1 proc.) i dla imigrantów urodzonych w innych krajach UE (56,1 proc.).

Od 2010 roku w Polsce wskaźnik zatrudnienia rośnie we wszystkich trzech kategoriach, przy czym najmocniej w przypadku osób urodzonych w innym kraju UE. Jeszcze w 2010 roku tylko 46,6 proc. imigrantów z innych państw UE miało pracę w Polsce. W 2017 r. wskaźnik ten zwiększył się o 26,9 pkt. proc. W tym samym okresie stopa zatrudnienia osób urodzonych poza UE wzrosła o 15,6 pkt. proc. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata urodzonych nad Wisłą wynosił w zeszłym roku 70,9 proc.