ING BSK oczekuje zmienności kosztów ryzyka w kolejnych kwartałachWarszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje dalszej zmienności kosztów ryzyka w ujęciu kwartalnym w związku z wprowadzeniem IFRS9, poinformowała wiceprezes Grażyna Graczyk.

"Koszty ryzyka w drugim kwartale wzrosły do 173,7 mln zł, one są szczególnie widoczne w kredytach dla klientów detalicznych. Jest to związane z IFRS9, który wprowadził dużą zmienność kosztów ryzyka i to się stało w II kw. Nic szczególnego w portfelach detalicznych niepokojącego nie wydarzyło się, przypisujemy ten efekt w całości wdrożeniu IFRS9" - powiedziała Graczyk podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes poinformowała, że koszty ryzyka nie są w pełni porównywalne od początku 2018 roku z danymi z poprzednich okresów w związku ze zmianą metodologiczną - implementacją standardu MSSF9 i w związku z tak dużą wolatylnością należy patrzeć na koszty ryzyka z perspektywy 4 kwartałów.

"Spodziewamy się dalszej wolatylności kwartał do kwartału, jeśli chodzi o koszty ryzyka. Tę pozycję lepiej analizować w dłuższym okresie. To będzie widać też w wynikach innych banków" - powiedziała wiceprezes.

Koszty ryzyka ogółem wyniosły 173,7 mln zł w II kw. 2018 r. (wg MSSF9) wobec 94,8 mln zł w I kw. 2018 r. i 123 mln zł w II kw. 2017 r. (wg MSR39).

Koszty ryzyka w segmencie detalicznym wyniosły 102 mln zł w II kw. (wg MSSF9) wobec 37 mln zł kwartał wcześniej i 43,2% w II kw. 2017 r. (wg MSR39).

"W I połowie 2018 roku na jakość naszego portfela kredytowego oprócz wzrostu wolumenów biznesowych i ostrożnej polityki kredytowej wpłynęła transakcja sprzedaży korporacyjnych wierzytelności z portfela aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (etap 3). Łączna kwota sprzedanych wierzytelności korporacyjnych (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień zawarcia umowy) wyniosła 85,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że udział kredytów nieregularnych w całości portfela wyniósł 3% na koniec II kw. wobec 2,7% rok wcześniej. W segmencie detalicznym wskaźnik NPL wyniósł 2,1% wobec 1,9% rok wcześniej, a w korporacyjnym wyniósł 3,7% wobec 3,3% rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2018 roku Grupa ING Banku Śląskiego posiadała rezerwy na portfel kredytowy w etapie 3 w wysokości 1 718,3 mln zł. Stopień pokrycia odpisami portfela w etapie 3 wynosił 59,8%.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)