Według Izby ziarno sprzedają głównie rolnicy, którzy nie dysponują powierzchnią magazynową, tym samym przetwórcy mają duże problemy z płynnym skupem surowca.

Ze wszystkich województw dochodzą sygnały o niższym plonowaniu zbóż niż przed rokiem. Zbierane ziarno pszenicy ma wysokie białko, gorzej jest natomiast z gęstością (parametr, który pozwala ocenić przydatność ziarna do przemiału), a w szczególności z liczbą opadania (świadczy o jego przydatności przechowalnianej).

W odniesieniu do jakości notuje się duże zróżnicowanie regionalne. Wiele wskazuje, iż udział pszenicy o typowych parametrach ziarna konsumpcyjnego, w łącznych zbiorach tego zboża, będzie mniejszy od średniego w ostatnich latach.

Rosnące ceny ziarna zbóż na giełdzie paryskiej i coraz droższe oferowane przez eksporterów przekładają się na wzrost cen płaconych za zboża przez pozostałych uczestników rynku. Na rynku notuje się znaczne zróżnicowanie cen i szerokie widełki cen oferowanych przez podmioty skupowe za poszczególne zboża.

W połowie ubiegłego tygodnia przetwórcy i firmy handlowe za pszenicę konsumpcyjna (12,5 proc. białka) oferowały – 720-800 zł/t; za pszenicę paszową – 700-780 zł/t; za pszenżyto – 620-680 zł/t; jęczmień paszowy – 640-690 zł/t; żyto konsumpcyjne – 600-650 zł/t; żyto paszowe – 600-630 zł/t; kukurydzę – 690-750 zł/t; owies paszowy – 520-565 zł/t.

Przy zakupach większych partii ziarna do transakcji z reguły dochodzi przy górnych pułapach oferowanych cen za ziarno - zaznacza Izba.

Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty. Z reguły ceny płacone przez nich są o 50 zł wyższe na tonie.

W związku ze słabymi zbiorami zbóż w Niemczech i krajach skandynawskich, w bieżącym sezonie zapotrzebowanie na ziarno z importu w tej części Europy będzie duże. Kupujący z tych krajów zapewne będą szukać surowca także na polskim rynku, co będzie wspierać ceny zbóż w dalszej części sezonu - prognozują eksperci Izby.

W lipcu br. eksport zbóż z kraju drogą morską ukształtował się poniżej 100 tys. ton. Wiele wskazuje na to, iż w sierpniu br. wielkość eksportu pszenicy będzie większa. Natomiast import pszenicy z południa Europy jest niewielki i w dalszym ciągu jest realizowany przede wszystkim przez wytwórnie pasz i młyny zlokalizowane na południu kraju. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska