Belgijski dziennik informuje, że władze kraju zdecydowały, iż te przepisy zostaną rozszerzone na wszystkie lokalne i federalne służby policji. Każdy policjant, który chce podjąć drugą pracę, będzie musiał powiadomić o tym lokalne władze. Te będą miała 45 dni na zgłoszenie zastrzeżeń, np. co do kwestii etycznych.

Zmianę przepisów poparł federalny minister spraw wewnętrznych Jan Jambon.

Zmianę od dawana popierały związki reprezentujące funkcjonariuszy policji. Policjanci nadal będą mieli jednak zakaz wykonywania niektórych zadań po godzinach, takich jak np. praca jako ochroniarz. Poza zasięgiem funkcjonariuszy będą poza tym "prace związane z bezpieczeństwem, takie jak strażnik lub kierowca karetki" - powiedział cytowany przez belgijskiego nadawcę VRT Vincent Houssin ze związku zawodowego policji VSOA.

"Le Soir" wskazuje, że policjant nie będzie mógł być również po godzinach instruktorem jazdy. "To przejście w kierunku większej elastyczności (zatrudnienia dla policjantów - PAP) oczywiście rodzi pytania dotyczące etyki. Co się stanie, gdy policjant wejdzie do domu jednego z jego klientów lub stwierdzi przestępstwo popełnione przez jednego z jego kontrahentów?" - pyta gazeta.