Serinus Energy miało 2,62 mln USD straty netto w II kw. 2018 r.Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Serinus Energy odnotowało 2,62 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 31 tys. USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik w pozycji "przepływy z działalności operacyjnej" wyniósł -2,91 mln USD wobec -0,83 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,48 mln USD w II kw. 2018 r. wobec 3,86 mln USD rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 1,62 mln USD skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 2,07 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,69 mln USD w porównaniu z 5,57 mln USD rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)