"W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny odzieży i obuwie (o 3,5%) oraz żywności (o 0,8%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,18 pkt proc. i 0,17 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,8%), mieszkania (o 0,2%) oraz transportu (o 0,3%) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,12 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 10,1%), żywności (o 2,2%) i mieszkania (o 1,9%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 0,85 pkt proc., 0,5 pkt proc. i 0,48 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,2%) obniżyły ten wskaźnik o 0,22 pkt proc., podano także.

Inflacja CPI w sierpniu spadnie do 1,9 proc. rdr z 2,0 proc. w lipcu - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do danych GUS na temat inflacji.

"MPiT oczekuje, że w sierpniu 2018 roku utrzyma się dotychczasowe tempo spadku cen żywności, natomiast spowolni – wynikający z czynników o charakterze sezonowym – spadek cen odzieży i obuwia. W ocenie MPiT w sierpniu 2018 roku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadną o 0,2 proc. wobec lipca, natomiast roczny wskaźnik cen powinien wynieść 1,9 proc." - napisano w komentarzu.

>>> Czytaj też: 5,1 proc. wzrostu PKB w II kw. 2018 roku. GUS podał szybki szacunek