Przed wydaniem decyzji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził badanie rynku, które objęło 27 konkurentów Vistuli Group i Bytomia. Urząd sprawdzał m.in. wartości przychodów ze sprzedaży w sklepach i on-line, liczbę i lokalizację sklepów, a także opinie na temat koncentracji i jej skutków.

"Analiza przeprowadzona przez UOKiK pokazała, że nie dojdzie do ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na którym działają Vistula Group i Bytom – podsumował prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd uznał, że badane spółki konkurują ze sobą i innymi podmiotami na rynku eleganckiej odzieży męskiej klasy średniej. Nie rywalizują natomiast z producentami marek luksusowych, a także najtańszych ubrań. Osobnymi produktami są również odzież dziecięca, młodzieżowa i kobieca.

Z kolei w ujęciu geograficznym urząd zbadał wpływ transakcji na konkurencję w poszczególnych miastach, gdzie Vistula i Bytom prowadzą działalność, a także na terenie całego kraju. Tu też nie dopatrzono się zagrożeń ograniczenia konkurencji.

Fuzja ma polegać na przeniesieniu całego majątku spółki Bytom na Vistulę w zamian za akcje tej spółki. Po transakcji na rynku nadal obecne będą obie marki.

Uczestnicy koncentracji projektują oraz sprzedają markową odzież oraz akcesoria. Vistula specjalizuje się zarówno w odzieży męskiej i damskiej oraz biżuterii i zegarków. Należą do niej marki, takie jak Lantier, Vesari, Wólczanka, Lambert, W.KRUK oraz Deni Cler (za pośrednictwem spółek zależnych). Głównym rynkiem zbytu dla produktów Grupy Vistula jest Polska. Bytom działa natomiast na rynku odzieży męskiej. Sprzedaż prowadzi w sieci sklepów własnych i franczyzowych, a także za pośrednictwem własnego e-sklepu. Ponadto w niewielkiej skali sprzedaje hurtowo pod marką Intermoda. Działa wyłącznie na terytorium Polski.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.

LPP wejdzie do Finlandii, Bośni i Hercegowiny w 2019 r., chce otworzyć salon w Paryżu