"W piśmie pan Szymon Adamczyk wskazał, iż rezygnacja ma miejsce po zrealizowaniu wszystkich kluczowych zadań, jakie rada nadzorcza postawiła przed zarządem w 2018 roku początkowo ich wykonanie planowane było przed upływem poprzedniej kadencji, w tym między innymi: 
- sfinalizowaniu inwestycji i uruchomieniu zakładu produkcyjnego na Węgrzech, ustabilizowaniu jego działalności operacyjnej oraz poprawieniu wyników finansowych,
- rozbudowaniu i uruchomieniu zakładu stopów wstępnych w Gorzycach, 
- przygotowaniu biznes planu na modernizację zakładu w Kętach, który został zaakceptowany przez radę nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku,
- przygotowaniu 'Strategii rozwoju grupy kapitałowej Alumetal SA na lata 2018-2022', która została zaakceptowana przez radę nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie Szymon Adamczyk deklaruje gotowość do dalszego wspierania rozwoju grupy kapitałowej Alumetal, w tym przez uczestnictwo w innych organach spółek z grupy i szerokiej współpracy na wzajemnie uzgodnionych zasadach, podano także.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.   

(ISBnews)