Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 1,0 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,2.

"Wartości wyższe niż przed miesiącem odnotowano dla czterech składowych wskaźnika, przy czym najwyższe wzrosty wystąpiły dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 3,9 i 1,9 pkt proc.). Pogorszyła się jedynie ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,8 pkt. proc.)" - napisano.

W porównaniu do sierpnia 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 0,5 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,4.

"Dla większości składowych wskaźnika odnotowano nieznaczną poprawę w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największe wzrosty wystąpiły w przypadku ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (w obu przypadkach o 0,7 pkt proc.). Spadek wartości odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (mniej o 1,8 pkt. proc.)" - napisano.

W sierpniu WWUK osiągnął wartość o 0,3 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2017 r. (PAP Biznes)