"Prawdopodobne jest, iż kurs EUR/PLN przy braku negatywnych impulsów będzie próbował zniżkować do sierpniowego minimum tj. poziomu 4,25. Krajowa publikacja wstępnych danych o inflacji CPI nie będzie miała wpływu na wycenę złotego. Polska waluta pozostanie zdominowana przez sentyment zewnętrzny" - napisali ekonomiści Banku Millennium.

"Złoty zyskuje na fali lepszych nastrojów na rynkach wschodzących, w związku m.in. z decyzją Ludowego Banku Chin o zwiększeniu elastyczności fixingów juana" - dodali.

Wycena chińskiego juana względem dolara wzrosła tymczasem w poniedziałek w pobliże 4-tygodniowych maksimów, po tym jak Ludowy Bank Chin ponownie wprowadził do mechanizmu fixingu CNY „współczynnik antycykliczny”. Juan osłabiał się wcześniej przez 10 tygodni z rzędu.

Kurs EUR/PLN od maksimum z 15 sierpnia spadł o 1,6 proc.

Na symptomy poprawy sentymentu globalnych inwestorów do bardziej ryzykownych aktywów zwraca uwagę także Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

"Warto wspomnieć o wzroście notowań WIG20 do najwyższych poziomów od marca, co może sugerować lekki zwrot w kierunku regionu" - napisał w komentarzu.

WIG20 rósł o 2,5 proc. w poniedziałek, o godz. 16.00.

RYNEK DŁUGU

"W tym tygodniu długi koniec krzywej będzie najprawdopodobniej pod wpływem lokalnych publikacji makroekonomicznych" - napisano w raporcie Erste.

W piątek GUS opublikuje odczyt flash inflacji za sierpień (w lipcu 2,0 proc. rdr) oraz pełne dane o PKB w II kwartale. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem polska gospodarka wzrosła o 5,1 proc. rdr wobec 5,2 proc. w I kwartale.

"Obserwowana ostatnio niższa dynamika cen powinna utrzymać inflację na stałym poziomie w sierpniu. W nadchodzących miesiącach CPI najprawdopodobniej będzie poruszała się w kierunku dolnego ograniczenia dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu inflacyjnego, biorąc pod uwagę efekt bazy. Taki rozwój dynamiki cen wspiera gołębią postawę RPP. Co więcej inflacja bazowa utrzymująca się ok. 0,6 proc. rdr wspiera pogląd o ograniczonej presji inflacyjnej w gospodarce" - napisali ekonomiści Erste.

poniedziałek poniedziałek piątek
16.00 9.50 17.20
EUR/PLN 4,2726 4,2722 4,2753
USD/PLN 3,6678 3,6799 3,6764
CHF/PLN 3,7354 3,7413 3,7418
EUR/USD 1,1649 1,1609 1,1629
OK0720 1,59 1,58 1,59
DS1023 2,49 2,49 2,48
WS0428 3,16 3,15 3,16