Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Open Finance odnotował 3,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 9,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,72 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 90,19 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 7,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 192,2 mln zł w porównaniu z 180,29 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 192 196 tys. zł a w analogicznym okresie 2017 roku 180 285 tys. zł, co stanowi wzrost o 7% r/r i wynika ze wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży kredytów o 14% oraz wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 17%. Wzrost przychodów to efekt działań takich, jak: systematyczny wzrost efektywności ekspertów finansowych i nieruchomościowych, zmniejszenie rotacji pracowników, optymalizacja systemów motywacyjnych ekspertów pod kątem jakości obsługi klienta, dynamicznie postępujący wzrost integracji sieci Open Finance i Home Broker S.A. oraz optymalizacja działania sieci stacjonarnej Open Finance. Te działania wpłynęły także na poziom kosztów działalności operacyjnej, które wyniosły 184 979 tys. zł i wzrosły o 4%. Wzrost kosztów operacyjnych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowizji ekspertów zewnętrznych o 6%, co jest związane ze wzrostem przychodów o 7% r/r, skompensowanych spadkiem kosztów z tytułu najmu oraz marketingu" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 4,15 mln zł wobec 51,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)