Gliwicki urząd miasta odwołał się do informacji biura zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Wynika z niej, że zarządca kolejowej infrastruktury prowadzi przetarg na pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap II: linia E 30 na odcinku Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy”.

Jak przekazało za PLK miasto, prace projektowe będą dotyczyły przebudowy stacji Gliwice Łabędy oraz odtworzenia połączenia stacji Gliwice Port (obecnie modernizowanej) ze stacją Gliwice Łabędy.

„Ze względu na zmianę układu torowego stacji Gliwice Łabędy oraz przebudowę wiaduktu kolejowego na ulicy Staromiejskiej, nad którym obecnie znajduje się istniejący peron nr 1, planujemy rozbiórkę istniejącego peronu nr 1 i budowę nowego, przesuniętego ok. 150 m w kierunku stacji Taciszów” - zacytowało informację PLK miasto.

Zgodnie z planami kolejowej spółki powstanie też nowy przystanek osobowy Gliwice Kopernik, który według planów ma zostać zbudowany w rejonie estakady Jana Heweliusza (w przybliżeniu w połowie odległości między stacjami Gliwice i Gliwice Łabędy.

Zarządca kolejowej infrastruktury przekonuje, że po przebudowie zwiększy się dostępność usług kolejowych dla mieszkańców. Wzrosną ma też prędkość jazdy pociągów na linii kolejowej nr 137 (odcinek Katowice – Chorzów Batory) do 160 km/h, a na linii nr 135 (Gliwice – Pyskowice) do 120 km/h – o ile pozwolą na to warunki terenowe.

Modernizacja węzła w Łabędach jest częścią projektu PLK zakładającego opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap II”. Koszt tej dokumentacji szacowany jest na ok. 7 mln zł netto. Otwarcie kopert z ofertami zaplanowano na 26 września br.

PLK obecnie czekają na zamówioną dokumentację dla zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” (ostatnie jej elementy mają być gotowe w 2020 r.). Docelowo inwestycja ma umożliwić tworzenie w centralnej części woj. śląskiego tzw. kolei metropolitalnej.

Zgodnie z wytycznymi dla powstającej dokumentacji, pod kątem zwiększenia przepustowości między Będzinem a Katowicami Szopienicami Płd. projektowana jest m.in. zmiana układu dwutorowego na czterotorowy - na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy - na odcinku Sosnowiec Gł. – Szopienice Płd.

Według wcześniejszych informacji PLK na etapie prac koncepcyjnych poza rozbudową linii rozważały w tym rejonie m.in. budowę nowych peronów pod kątem ruchu aglomeracyjnego w Sosnowcu i Szopienicach Płd., a także budowę nowego przystanku Katowice Morawa.

Ogłoszenie przetargowe dla odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice – Katowice Piotrowice przewidywało, że „planowana przebudowa (...) obejmie wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego”. Obok rozbudowy linii analizy dotyczyły też nowego przystanku Katowice Damrota.

W latach 2013-2016 PLK wyremontowały już kosztem ok. 134 mln zł linię kolejową Gliwice-Katowice, będącą częścią europejskiej magistrali E30. W efekcie najszybsze pociągi pokonują ten odcinek w 25 minut, a składy regionalne w 29-32 minuty.

Prace rewitalizacyjne na trasie Katowice–Gliwice zaczęły się w 2013 r. - na dwóch odcinkach Chorzów Batory–Świętochłowice–Ruda Śląska Chebzie oraz Zabrze–Gliwice. Kolejny odcinek: Ruda Śląska Chebzie–Ruda Śląska–Zabrze został oddany do eksploatacji w grudniu 2014 r. Ostatni etap prac, odcinek Katowice–Chorzów Batory, był remontowany w 2015 r.

Roboty na trasie Katowice-Gliwice były częścią zadania inwestycyjnego PKP PLK pod nazwą "Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy-Katowice-Sosnowiec Jęzor". W ramach tego samego kontraktu spółka wyremontowała odcinek Mysłowice-Sosnowiec Jęzor. Inwestycje zakładały przywracanie prędkości, z jakimi pierwotnie mogły jeździć w tych miejscach pociągi.(PAP)

autor: Mateusz Babak