"PKP PLK planuje inwestycje, mające na celu podniesienie zdolności przeładunkowych na przejściu w Terespolu. Obecnie prowadzimy dialog ze stroną białoruską na temat budowy dodatkowego mostu kolejowego przez Bug, pomiędzy Terespolem a Brześciem, aby poprawić przepustowość" - powiedział Bittel.

"Obecnie strona białoruska analizuje nasze propozycje" - dodał wiceminister.

Bittel powiedział, że jest to jedno z zadań, które ma poprawić przepustowość kolejowych przejść granicznych na wschodzie, co pozwoli na lepszą obsługę pociągów i poprawę przesyłu towarów dalej na zachód i południe Europy.

Bittel podkreślił, że obecnie przepustowość przejść kolejowych na naszej wschodniej granicy "jest wystarczająca w stosunku do obecnego potoku towarów".

"Jednocześnie dość skutecznie realizujemy zobowiązania, które przyjęliśmy na siebie, jeśli chodzi o umowy międzynarodowe i związany z tym przepływ towarów. Planujemy różnego rodzaju inwestycje, które będą pozwalały podnosić przepustowość pamiętając o tym, że idea pasa i +szlaku jedwabnego+ będzie się rozwijała, skutkiem czego będą dodatkowe pociągi przyjeżdżające do Polski" - powiedział wiceminister.

Bittel poinformował też, że planowane jest również uruchomienie przejścia granicznego Czeremcha – Wysokie. Orientacyjny termin uruchomienia nowego połączenia to czwarty kwartał 2019 r.

Wiceminister mówił, że spółka PKP PLK planuje także prace inwestycyjne obejmujące przebudowę, rewitalizację i modernizację linii kolejowych oraz infrastruktury przy wschodniej granicy.(PAP)

autorzy: Łukasz Pawłowski, Mariusz Polit