Unibep miał 24,49 mln zł zysku netto, 26,43 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Unibep odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,43 mln zł wobec 13,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 814,32 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 673,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,08 mln zł wobec 15,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Unibep zakończyła pierwsze półrocze 2018 roku przychodami ze sprzedaży w wysokości 814 mln zł (+ 21 % rok do roku) i zyskiem netto na poziomie 24,5 mln zł (+ 67 % rok do roku). Wzrost zysku jest spowodowany dobrymi wynikami segmentu deweloperskiego" - napisał prezes Leszek Marek Gołąbiecki w komentarzu.

Podkreślił, że Grupa Unibep także odczuwa złą sytuację na rynku - zgodnie w podpisanymi zobowiązaniami realizuje kontrakty zawarte w latach 2016-2017, które nie przewidywały tak znaczącego wzrostu kosztów realizacji inwestycji.

"Pragnę dodać, że prowadzimy skuteczne negocjacje z inwestorami odnośnie waloryzacji wynagrodzenia za wykonane usługi, by pokryć straty z tym związane. Dotyczy to głównie generalnego wykonawstwa w kraju, gdzie większość umów podpisaliśmy z prywatnymi inwestorami" - wskazał prezes.

(ISBnews)