Orco miało 18,48 mln euro zysku netto, 2,41 mln euro EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Orco Property Group odnotowało 18,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 62,61 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Całkowity dochód finansowy netto wzrósł z 0,1 mln euro w I połowie 2017 roku do 20,3 mln euro w I połowie 2018 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły z 19,2 mln euro w I półroczu 2017 roku do 49,1 mln euro w I półroczu 2018 roku. Wzrost wyniku odsetkowego odzwierciedla udzielanie pożyczek przez spółkę podmiotom powiązanym. Pożyczki te są oprocentowane na poziomie 6% - 14%" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,41 mln euro wobec 78,21 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,82 mln euro w I poł. 2018 r. wobec 1,33 mln euro rok wcześniej.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)