Portfel części budowlano-infrastruktur. Grupy Unibep to 2,1 mld zł na koniec VIWarszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Unibep, w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił 2,1 mld zł według na stanu koniec czerwca 2018 r., poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki.

"Portfel zamówień Grupy Unibep, w części budowlano- infrastrukturalnej, na koniec czerwca 2018 r. wynosi na kolejne okresy 2,1 mld zł. Od początku roku 2018 podpisaliśmy kontrakty o wartości ok. 1,2 mld zł. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamówień oraz skomplikowaną sytuację rynkową, selektywnie podchodzimy do nowych kontraktów. Dotyczy to wszystkich segmentów budownictwa" - napisał Gołąbiecki w komentarzu do wyników za I półrocze br.

Unibep wskazał w raporcie półrocznym, że rentowność segmentu budownictwa kubaturowego jest niższa niż przed rokiem - za sprawą kontraktów zawartych w latach 2016-2017 realizowanych na krajowym rynku budowlanym.

"Zmiana cen materiałów i usług, jaka dotknęła całą branżę budowlaną w roku 2017 ma swoje przełożenie na obecny okres (może mieć także na kolejne kwartały). Realizowane aktualnie kontrakty przynoszą niższe marże niż wcześniej. Spółka od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z inwestorami mające na celu eliminację ewentualnego negatywnego wpływu tego czynnika na terminowość realizacji zleceń i marżowość projektów. Powrót do zyskowności, jaka prezentowana była w poprzednich okresach wymaga jeszcze czasu i zabiegów. Bieżący rok wykorzystujemy do poprawy procesów w organizacji i samej organizacji tak, aby w przyszłości przekładało się to na lepszą efektywność" - czytamy w raporcie.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej dla generalnego wykonawstwa w kraju, portfel kontraktów realizowanych rośnie, podkreśliła spółka.

"Nie ma jednocześnie presji do zawierania kontraktów za wszelką cenę. Istotnym jest fakt, że pozyskujemy kontrakty z obszaru budownictwa przemysłowego, które z założenia charakteryzuje się zwykle wyższą marżą. Wszystkie kontrakty, które obecnie są podpisywane, w znacznej części minimalizują ryzyka związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów" - wskazał także Unibep.

Większą aktywność i lepsze wyniki niż przed rokiem kolejny raz prezentuje eksport usług budownictwa, podkreśliła też spółka.

"Szczególnie perspektywiczny jest rynek białoruski. Aktualnie w realizacji mamy tam trzy kontrakty. W kręgu zainteresowań spółki jest także kolejny sąsiedni rynek ukraiński, chociaż dalej nie udało się uruchomić podpisanych kontraktów. Perspektywa nowego kontraktu na Wschodzie Europy dalej pozostaje realna" - podsumowano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 814,32 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 673,2 mln zł rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)